2018 ford gt 67 heritage edition

Ford GT ’67 Heritage Edition

Ford oferuje szczęśliwcom, których wyłoniono do złożenia zamówienia na Forda GT, specjalny rodzaj malowania. Ma on być nawiązaniem do egzemplarza