Koncern PSA ma w planach przejęcie Opla [aktualizacja]

Trwają już rozmowy pomiędzy General Motors i koncernem PSA. Najprawdopodobniej Francuzi przejmą od amerykańskiego olbrzyma marki Opel oraz Vauxhall.

Gdyby taka sprzedaż doszła do skutku, PSA stanowiłoby drugi pod względem wielkości koncern motoryzacyjny zaraz po Volkswagenie. Udział w rynku europejskim wynosiłby wtedy około 16%.

General Motors powinno chętnie zgodzić się na wszystkie warunki PSA, gdyż amerykanie chcą jak najszybciej pozbyć się swoich udziałów w Europie.

AKTUALIZACJA: Przesłane do nas oświadczenie PSA:

Od 2012 r. General Motors i Grupa PSA współpracują ze sobą w ramach trzech projektów, realizowanych na dzień dzisiejszy w Europie, które zapewniły obu grupom znaczne korzyści wynikające z efektu synergii.

W ramach prowadzonej współpracy obie Grupy regularnie analizują możliwości jej poszerzenia. Grupa PSA potwierdza, że analizuje wraz General Motors liczne strategiczne projekty, których celem jest poprawa jej rentowności i efektywności operacyjnej, łącznie z ewentualnym nabyciem Opla.

Na tym etapie nie ma żadnej pewności, że takie porozumienie zostanie zawarte. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1055 z dn. 29 czerwca 2016 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, niniejsza informacja prasowa może zawierać informacje poufne. Została przekazana podmiotowi zajmującemu się publikacją informacji PSA w dn. 14 lutego o godz. 13.20.

Opel Insignia Sports Tourer