Stary kierowca

Nieregulowanie należności w określonym czasie zawsze wiąże się z przykrymi następstwami dla strony zalegającej. Nie inaczej jest także w przypadku leasingu. Wysokość, termin i sposób zapłaty miesięcznych czynszów określony jest w sposób precyzyjny w umowie leasingowej. Po jej zawarciu dokonywanie terminowych płatności staje się najważniejszym obowiązkiem leasingobiorcy.

Rzeczywistość potrafi być jednak w niektórych przypadkach nieprzewidywalna. Utrata płynności finansowej w firmie i chwilowy brak środków na uregulowanie bieżących opłat to okoliczności, które mogą przydarzyć się nawet doskonale prosperującemu przedsiębiorstwu. Ewentualność taka jest tym bardziej możliwa, jeśli firma jest niewielka i nie zdążyła jeszcze zgromadzić zadowalającego kapitału. Pamiętajmy, że każda zwłoka w zapłacie należnej raty leasingowej powoduje określone konsekwencje dla leasingobiorcy. Nie od razu jednak przedmiot leasingu może zostać odebrany.

Wyznaczenie dodatkowego terminu

Zanim firma leasingowa wypowie umowę w związku z brakiem miesięcznej wpłaty w terminie – powinna pierwotnie wyznaczyć na piśmie dodatkowy termin na uregulowanie powstałych zaległości. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni. Niektóre firmy leasingowe określają taki termin podczas podpisywania umowy. Wówczas, leasingobiorca posiada pełną świadomość odnośnie tego, jak długo może pozwolić sobie na brak zapłaty i jednocześnie nie dopuścić do wypowiedzenia umowy. W takich sytuacjach trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że leasingodawca naliczy odsetki karne. Ich wysokość może wynieść czterokrotność stopy kredytu lombardowego.

Wypowiedzenie umowy leasingowej

Należy pamiętać, że brak zapłaty zaległości w terminie dodatkowym uprawnia leasingodawcę do wypowiedzenia zawartej umowy. Jednakże opóźniający się ze spłatą leasingobiorca uniknie wypowiedzenia, jeżeli uczciwie uprzedzi leasingodawcę o możliwości przekroczenia terminu dodatkowego. Takie zdarzenia nie mogą jednak występować zbyt często. Mają mieć one charakter jedynie incydentalny.

Wypowiedzenie umowy leasingowej na skutek braku zapłaty należności w leasingu finansowym ma konsekwencje w postaci konieczności uregulowania wszystkich przewidzianych umową, a niezapłaconych dotychczas rat, przy pomniejszeniu ich sumy o wysokość korzyści, jakie leasingodawca osiągnie poprzez wcześniejszą spłatę przedmiotu leasingu. Natomiast po wypowiedzeniu umowy leasingu operacyjnego – leasingobiorca zobowiązany jest zapłacić określony procent od rat, które pozostały mu do spłaty. Oczywiście w obydwu przypadkach, przedmiot leasingu wraca do firmy leasingowej.

Warto dokładnie analizować zawierane umowy

Zapisy umów leasingowych opierają się o obowiązujący w Polsce Kodeks cywilny. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że zapis stanie się w świetle prawa nieważny, jeśli będzie mniej korzystny dla leasingobiorcy niż przewiduje to Kodeks. Zatem umowa leasingowa może zawierać jedynie zapisy bardziej przyjazne dla strony korzystającej niż wynikałoby to z przepisów K. c..
Samochód zawsze można wynająć

Kłopoty z dotychczasowym leasingodawcą, czy chwilowy brak płynności finansowej w firmie nie muszą wcale oznaczać jej rychłego końca spowodowanego brakiem floty samochodowej. Należy pamiętać, że obok usług leasingu istnieją jeszcze usługi polegające na wynajmie pojazdów. Choć rozwiązanie to nie jest jeszcze w Polsce zbyt powszechne, to w krajach Europy Zachodniej odniosło prawdziwy sukces i aktualnie cieszy się dużym uznaniem pośród tamtejszych przedsiębiorców. Wynika bowiem z niego wiele korzyści, których niestety leasing nie jest w stanie dać.

Wybór odpowiedniego partnera w biznesie

Doświadczeni przedsiębiorcy doskonale wiedzą o tym, że losów dorobku życia nie powierza się niesprawdzonym partnerom. Zasada ta obowiązuje w przypadku poszukiwania sposobu na pozyskanie potrzebnego w firmie sprzętu, jak i podczas zawierania każdego innego kontraktu.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zastanawiającym się nad zgromadzeniem parku pojazdów dla firmy – warto, abyś zapoznał się z propozycją firmy Avis. Firma ta istnieje na światowym rynku od 1946 roku i jest profesjonalną wypożyczalnią samochodów. W Polsce Avis funkcjonuje już ponad dwadzieścia lat, prowadzi biura w 25 największych miastach naszego kraju i posiada około 1,5 tys. różnorodnych samochodów do wynajęcia.

Avis oferuje pojazdy o różnej klasie w wynajmie krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym. Zawsze istnieje zatem możliwość wyboru opcji, jaka na daną chwilę będzie najbardziej korzystna.

Na szczególną uwagę zasługuje usługa wynajmu długoterminowego Avis Lease, obejmująca kompleksowe zarządzanie i administrowanie wynajętej floty. Osoby korzystające z wynajmu w ramach tej usługi osiągają korzyści podatkowe, jak w przypadku leasingu, a ponadto są odciążone od kłopotliwej obsługi wynajmowanych pojazdów. W Avis Lease firma gwarantuje m.in.:

– Zniżki w ramach sieci działającej w kraju i zagranicą;
– Całodobową pomoc Avis Assistance;
– Szybką likwidację szkód;
– Samochód zastępczy tej samej klasy, co auto leasingowane;
– Obsługę door to door;
– Darmowe parkingi na wszystkich polskich lotniskach;
– Korzystne stawki na wynajem krótkoterminowy;
– Pakiet VIP i kontakt z bezpośrednim konsultantem Avis;
– Możliwość wynajmu samochodu dostawczego lub samochodu z kierowcą.

Większą ilość informacji o zaprezentowanej usłudze firmy Avis oraz fachową wiedzę na temat korzyści wynikających z podjęcia współpracy z tą firmą odnajdziesz na stronie internetowej:

www.avislease.pl

Odwiedź wskazany adres i przekonaj się, że korzyści z wynajmu samochodów może być wiele.