Obecny Land Rover Defender jest produkowany już od 1990 roku. Co prawda, czasem nieco ewoluował, ale od 25 lat jest budowany właściwie tak samo. Producent postanowił defitywnie zakończyć produkcję Defendera i pokazać na materiale wideo, jak przez ćwierć wieku wyglądał proces budowy tego modelu. Żegnaj!